Tussenstap in onderzoek naar duurzaamheid van biomassa

08 mei 2020

Hoe duurzaam is het verbranden van biomassa voor de energievoorziening? Voor- en tegenstanders van bio-energie bestoken elkaar met tal van argumenten. Argumenten en standpunten over biodiversiteit, luchtverontreiniging en vooral over de klimaataspecten van de verbranding, vallen soms over elkaar heen. Omdat die discussies het beleid  belemmeren, heeft de regering een jaar geleden de opdracht gegeven om een duurzaamheidskader voor de inzet van biomassa vast te stellen. Men vroeg zich af hoeveel biomassa op verantwoorde wijze kan worden ingezet en waarvoor die biomassa het beste kan worden gebruikt. In het kader van dat onderzoek heeft PBL een eerste rapport gepubliceerd, maar echte antwoorden zijn daarin nog niet te vinden.

Op internationaal vlak is afgesproken dat CO2 die vrijkomt bij het verbranden van biomassa, mag worden beschouwd als  klimaatneutraal. Veel mensen hebben moeite met die afspraak en dat geldt niet alleen voor ‘de man in de straat’. Ook experts en wetenschappers ageren tegen bio-energie, omdat kap ten koste gaat van biodiversiteit en er bij verbranding veel CO2 de lucht in gaat. Als er nieuwe bomen groeien wordt die CO2 wel weer uit de lucht gehaald, maar dat kost vele tientallen jaren en die tijd is er niet. Er zijn echter ook tal van experts die er op wijzen dat het predicaat klimaatneutraal wel terecht is. Immers landen die biomassa oogsten moeten dat meenemen in de nationale emissiecijfers. Bovendien gaat het in die visie niet om de CO2-uitstoot na verbranding, maar juist om de opname van CO2 in de jaren voorafgaand aan de verbranding. De CO2 die bij verbranding vrijkomt is in de afgelopen tientallen jaren uit de atmosfeer gehaald en dus is het weer vrijkomen ervan klimaatneutraal. In het rapport van PBL wordt vooral deze kluwen aan argumenten voor en tegen helder in beeld gebracht. PBL noemt het rapport daarom ook een ‘opmaat tot’. Meer onderzoek volgt.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….