Toeslagenaffaire ook relevant voor energieleveranciers

20 januari 2021

De inmiddels demissionaire regering is bezig met een grote hersteloperatie van schade aangericht door foutieve fraudebestrijding. Gedupeerden van de toeslagenaffaire ontvangen minimaal 30.000 euro en veel schulden worden kwijtgescholden. Dat laatste geldt in ieder geval voor schulden bij de belastingdienst. Daarenboven hebben diverse overheidsinstellingen, zoals CAK, SVB en UWV aangegeven openstaande schulden van deze ouders te zullen kwijtschelden (uitgezonderd schulden door ernstig misbruik). Daarnaast is de regering in gesprek met grote private schuldeisers om hen over te halen eveneens openstaande schulden van gedupeerde ouders kwijt te schelden. Aan de Tweede Kamer heeft Van Huffelen, staatssecretaris van Financiën, laten weten goede hoop te hebben op een positieve uitkomst van het overleg met private schuldeisers. Namen worden daarbij niet genoemd, maar het ligt voor de hand dat dit onder andere betrekking heeft op energieleveranciers. Immers, normaliter zijn energieleveranciers altijd betrokken bij regelingen ter bestrijding van problematische schulden en onderdeel van de overleg- en meldingscircuits van schuldsaneerders.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….