TenneT en VEMW lanceren actieplan flexibel elektriciteitsverbruik industrie.

22 november 2021

Het aandeel elektriciteit dat afkomstig is van weersafhankelijke bronnen zoals wind en zon, groeit de komende jaren stevig. Dat is goed voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, mits er aan de afnamezijde voldoende vraag (inclusief opslag) tegenover staat. De industrie kan bij zo’n flexibel elektriciteitsverbruik een belangrijke rol vervullen. Weliswaar heeft die flexibiliteit een grote maatschappelijke en bedrijfseconomische waarde, maar het ontsluiten ervan is niet eenvoudig. Landelijke netbeheerder TenneT en industrie-belangenbehartiger VEMW hebben daarom een gezamenlijk actieplan gelanceerd. Het plan moet bedrijven helpen om inzicht te krijgen in potentiëlen en verdienmodellen. Ook moeten een aantal barrières uit de weg worden geruimd, zoals bijvoorbeeld het systeem van transporttarieven waarin voor piekverbruik de hoofdprijs moet worden betaald. Onderdeel van het actieplan is dat een werkgroep van netbeheerders, producenten en verbruikers zal onderzoeken of en hoe het systeem van transporttarieven aangepast kan worden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….