TenneT Duitsland vergt te veel kapitaal

27 februari 2023

Om de energietransitie te laten slagen, moeten de elektriciteitsnetten worden versterkt en dat vergt heel veel geld. Dat geld kan weliswaar voor een groot deel op de kapitaalsmarkt worden geleend, maar om de rente acceptabel te houden, moeten aandeelhouders zelf ook extra kapitaal aan de netbeheerders verstrekken. Voor de Nederlandse Staat vormt dat een behoorlijk probleem, want de Staat is niet alleen eigenaar van het Nederlandse hoogspanningsnet, maar ook van een groot Duits hoogspanningsnet. Dat Duitse net vergt zelfs meer geld dan het Nederlandse deel. Pakweg 60% van TenneT’s kapitaalsbehoefte is namelijk bedoeld voor investeringen in Duitsland. Daarbij komt dat de verwachtingen van TenneT’s totale kapitaalsbehoefte razendsnel omhoog worden bijgesteld. In 2018 ging TenneT’s 10 jaar investeringsagenda nog uit van een behoefte aan 28 miljard euro, maar dat is inmiddels zowat verviervoudigd. De regering meldt aan de Tweede Kamer dat de teller nu op 111 miljard euro staat. De Staat als aandeelhouder zou eigenlijk 25 miljard euro extra in de kas van TenneT moeten storten, waarvan 15 miljard bedoeld voor TenneT Duitsland. Dat ziet de regering niet zitten en onderzoekt daarom oplossingen, waaronder het verkopen van het complete TenneT Duitsland aan de Duitse Staat. De regering mikt er op om nog dit jaar de onderhandelingen af te ronden, want TenneT’s Duitse activiteiten hebben begin 2024 een forse kapitaalsinjectie nodig.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….