Team management: hoe leid je een team naar succes?

27 mei 2020

Regelmatig brengen we samen met experts inzichten en advies over belangrijke zaken die essentiële groei voor kleine ondernemingen mogelijk maken en ondernemers de mogelijkheid geeft hun bedrijf naar het volgende niveau  tillen.

We spreken Naeem Arif, de oprichter en CEO van NA Consulting, met klanten als SAP, Post Office en de BBC. Naeem is ook directeur van United Carpets en Vice voorzitter van The Midlands Retail Forum en is tevens auteur van vijf business boeken.

Deze indrukwekkende lijst laat zien dat Naeem het een en ander weet over het aansturen van een succesvol team. Daarom spraken we hem over het cultiveren van vertrouwen, het verbeteren van communicatie en het begeleiden van werknemers op hun pad naar zakelijk succes.

Hoe kun je vertrouwen en samenwerking  aanmoedigen onder je teamleden?

Er wordt wel eens gezegd: “Cultuur is belangrijker dan strategie”. Dit was voor mij een van de belangrijkste lessen toen ik mijn eerste bedrijf opstartte. Cultuur is niet iets dat je ingelijst aan de muur hangt, het gaat om hoe je de zaken aanpakt. In dat opzicht is het samenwerken met een gezamenlijk doel voor ogen essentieel voor het behalen van een succesvol resultaat. Een gebrek aan vertrouwen binnen een organisatie kan de mogelijkheid tot efficiëntie en innovatie verminderen, omdat mensen niks met elkaar zullen delen.

Het is belangrijk om grote uitdagingen en doelstellingen te creëren voor het bedrijf als geheel, zodat iedereen zich daarop kan richten. Daarna is het mogelijk om iedereen binnen het bedrijf te laten zien wat hun rol zal zijn in het aangaan van deze uitdagingen en hoe zij er als team in staan. Praktisch gezien zou iedereen hun ideeën moeten kunnen delen en laten zien dat zij kunnen bijdragen aan het gezamenlijke doel.

Ik geloof ook dat het belangrijk is om mogelijkheden te creëren waaruit vriendschappen kunnen ontstaan binnen het bedrijf. Het organiseren van momenten waarop mensen samenkomen in een sociale omgeving kan werknemers helpen bij het verbinden op andere niveaus. Dit werkt vaak weer in het voordeel van het bedrijf als geheel. Overweeg team lunches, maandelijkse uitjes of zelfs sportactiviteiten in teamverband!

Het is makkelijk om aan te nemen dat het bevorderen van communicatie simpelweg betekent dat je vaak meetings organiseert. Hoe kan een sterke manager ervoor zorgen dat communicatie tussen hem en zijn werknemers waardevol blijft?

Ten eerste moet je niet communiceren om het communiceren op zich, het moet een doel hebben. Ik zie soms dat managers te vaak willen communiceren. Bijvoorbeeld door iedereen te pas en te onpas bijeen te roepen in de conferentie kamer om hen over allerlei kleine zaken bij te praten. Het hangt allemaal af van jouw situatie, de omvang van je bedrijf en het tempo waarop alles zich ontwikkelt. Je zou bijvoorbeeld een maandelijkse bedrijfsnieuwsbrief kunnen uitsturen om iedereen op de hoogte te houden. Je kunt tussendoor vaker communiceren over belangrijke evenementen of updates.

Communiceren met je team is ook wel te vergelijken met een pitch: je vraagt de aandacht en wilt dat iedereen luistert en verwacht vervolgens hun medewerking in het uitvoeren van jouw plan. Zo zal het ook gestructureerd moeten worden. Je moet van tevoren bedenken wat de belangrijkste boodschap is die je wilt overbrengen en wat de belangrijkste punten zijn. Wat zouden mogelijke vragen kunnen zijn aan het einde van de presentatie? Probeer deze te beantwoorden tijdens het presenteren zelf.  

Als werknemers iets hebben om naartoe te werken, krijgt hun rol meer betekenis. Op wat voor manier kun je werknemers inspireren om zichzelf te blijven verbeteren?

Je kunt  verschillende dingen doen. We hebben eerder al vastgesteld dat je ervoor moet zorgen dat iedereen begrijpt welke rol hij/zij speelt in het algehele succes van het bedrijf. Als mensen hard werken en het gevoel hebben dat ze mijlpalen bereiken, zal dit hen nog enthousiaster maken over het werken aan de volgende mijlpalen. Om deze reden geloof ik in zowel grote als kleine doelstellingen.

Je moet een cultuur creëren waarbinnen iedereen ernaar streeft om te komen waar ze in de toekomst willen zijn. Je kunt dit bereiken door succes te vieren en degenen die in zichzelf investeren en zichzelf blijven verbeteren in het zonnetje te zetten.

In hoeverre speelt emotionele intelligentie – zaken als zelfbewustzijn en empathie – een rol in het creëren van een succesvol team?

Dit is een interessant punt. Ik denk dat de meest succesvolle mensen diegene zijn die zich bewust zijn van hun sterke en zwakke punten. Ze zullen hun sterke kanten willen belichten en hun zwakke punten juist niet willen tonen.

In staat zijn om jezelf en je eigen emoties te beheersen is belangrijk. Dit betekent niet dat je geen emoties hebt, maar je moet wel kunnen filteren wat er gecommuniceerd wordt.

Mensen zouden zich inlevend moeten opstellen naar hun collega’s, klanten en leveranciers. Dit klinkt eenvoudig, maar het is moeilijk om dit goed te doen. Empathie gaat over het begrijpen wat erachter zit. Soms kunnen collega’s kampen met bepaalde persoonlijke omstandigheden waardoor hun prestaties worden beïnvloed. Het is aan jou als manager om je emotionele intelligentie te benutten om hen te kunnen helpen. Begrijpen hoe jouw handelingen van invloed kunnen zijn op anderen is hierbij belangrijk. Als je bijvoorbeeld een collega hebt die op bepaalde uren of op een specifieke manier werkt, dan moet je hier rekening mee houden als je met hen samenwerkt.

Het nemen van risico’s en overmoed worden vaak gelijk getrokken met falen, maar een sterke leider zal moed waar nodig juist stimuleren. Welke processen en methodes, zowel formeel als informeel, kan een manager inzetten om moed binnen hun team in te boezemen?

Het gaat erom dat je alle beschikbare informatie evalueert en vervolgens beslissingen neemt. Feiten zijn feiten, dus verzamel er zoveel mogelijk en neem dan de juiste beslissingen. Als ik vast zit, maak ik vaak een lijst van voor-en nadelen. Je kunt zelfs een scorelijst maken en je voorgestelde acties beoordelen, gebaseerd op de actiepunten die je het meest gepast vindt.

Sterke leiders kunnen beslissingen nemen, je kunt niet alles delegeren. Je moet de meningen van je team in overweging nemen, maar jij bent degene die de uiteindelijke beslissing moet nemen. Sterke leiders zijn er voor de moeilijke tijden, maar zeker ook voor de slechte tijden.

Hoe kan een leider van een groeiend team de balans bewaren en ervoor zorgen dat medewerkers met een langdurig dienstverband aan kunnen blijven en een plek behouden?

Ik vind het belangrijk dat mensen zodanig worden ingezet, dat zij hun vaardigheden ten volste kunnen benutten. Dus als ik een verkoper heb die over goede vaardigheden beschikt of goed contact heeft met bestaande klanten, wil ik een manier vinden om hiervan te profiteren, zonder deze persoon te verliezen aan een nieuw ITsysteem of proces.

Ik wil natuurlijk dat zij met de tijd meegaan en zich blijven ontwikkelen, maar ik zou vooral zeker willen stellen dat er een manier is waarop zij effectief kunnen werken.

Wij bedanken Naeem voor zijn tips en inzichten.

Vond je dit interessant? Vergeet niet de rest om de rest van onze blog- en nieuwsartikelen te bekijken. Of ga voor meer informatie over ons aanbod van zakelijke energie naar de homepage of bel ons vandaag nog op 0800-4297766.

De visies, meningen en standpunten die in dit artikel zijn opgenomen zijn enkel die van onze externe content-providers en vertegenwoordigen niet die van SEFE Energy. De juistheid, compleetheid en geldigheid van uitingen in dit artikel zijn niet gegarandeerd. SEFE Energy stelt zich niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of representaties.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….