Tarieven voor landelijk gastransport stijgen in 2023.

31 mei 2022

Toezichthouder ACM heeft de 2023 tarieven voor het gebruik van het landelijke gasnet vastgesteld (GTS tarieven). Ten opzichte van 2022 gaan deze tarieven gemiddeld 19% omhoog. De forse tariefsverhoging is enerzijds het gevolg van stijgende kosten en anderzijds van dalende capaciteitsboekingen. ACM hanteert onder andere een inflatiecorrectie van 6,2%. Daarnaast geldt voor diverse kostenposten een nacalculatie en het totaal van die verrekeningen valt met name door hoge kosten voor het inkopen van (dure) energie voor kwaliteitsconversie, vrij hoog uit. Overigens worden de tarieven voor het landelijke gastransport voornamelijk door de zogeheten shippers betaald, die de kosten bij energieleveranciers in rekening brengen. Deze leggen de kosten door naar de afnemers, maar de wijze waarop is afhankelijk van de contractuele bepalingen. Daarbij is het wel gebruikelijk dat de GTS tarieven zoveel mogelijk 1 op 1 worden doorbelast.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….