Subsidievrije elektriciteitsproductie vanwege negatieve prijzen

31 maart 2020

Afgelopen zondag deed zich op de elektriciteitsmarkt een perfecte storm voor: wind, zon, weekend en lagere vraag door coronavirus. Daardoor werd verwacht dat de elektriciteitsproductie hoger zou uitvallen dan de vraag. Als gevolg daarvan moesten verkopers op de stroombeurs geld toe geven om van elektriciteit af te komen. Zulke negatieve prijzen komen op de spotmarkt slechts sporadisch voor en dan slechts voor een enkel uurtje. Afgelopen zondag betrof het echter maar liefst zeven aaneengesloten uren. Voor het eerst trad de volgende regeling in werking: geen SDE+ subsidie wordt uitbetaald over elektriciteit geproduceerd op momenten dat het aanbod hoger is dan de vraag. Die regeling is in 2015 afgedwongen door de Europese Commissie in het kader van het inperken van staatssteun.

Het subsidiëren van productie waar geen behoefte aan is, is volgens de EU ongewenste staatsteun. Nederland heeft het verbod met de nodige omzichtigheid in de regelgeving opgenomen. Zo geldt de regel niet voor zonnestroom-installaties kleiner dan 0,5 MW en windparken kleiner dan 3 MW. De belangrijkste bescherming van producenten zit echter in de bepaling dat negatieve prijzen minimaal 6 aaneengesloten uren moeten optreden, voordat de subsidie wordt ingehouden. Tot voor kort was dat een onwaarschijnlijke situatie.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….