Structuurvisie ondergrond: schaliegas definitief van de baan

14 juni 2018

De aardbevingen in Groningen leren dat wat er diep onder de grond gebeurt, grote invloed kan hebben op het leven boven de grond. En er gebeurt best veel in de ondergrond. Delftstoffen als olie, gas en zout worden er uit gehaald. In toenemende mate wordt de bodem ook gebruikt voor warmtewinning. Dichter bij het oppervlakte wordt de bodem gebruikt voor opslag van warmte en kou en voor de extreem belangrijke winning van drinkwater. Naast de onttrekking van delfstoffen is de bodem ook belangrijk om zaken in op te slaan. In het Regeerakkoord is bijvoorbeeld een ambitieus doel voor de opslag van CO2 opgenomen. Voor veel activiteiten moeten er ook leidingen in de bodem worden gelegd. Leidingen kunnen echter lekken of de aanleg zelf kan al tot problemen leiden, bijvoorbeeld omdat waterdichte grondlagen worden doorboord waardoor gas kan ontsnappen of drinkwater vervuild kan raken. Om zulke problemen zo veel mogelijk te voorkomen en activiteiten in de ondergrond in goede banen te leiden, heeft de regering voor het eerst een nationale structuurvisie ondergrond gepubliceerd.  Met deze visie bevestigt de regering onder andere de voornemens ten aanzien van gaswinning. Er mag niet meer worden gezocht naar nieuwe gasvelden op land en schaliegaswinning is definitief van de baan. Voor opslag van CO2 wordt de zeebodem aangewezen, maar voor de lange termijn wordt opslag op land niet uitgesloten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….