Streep door vergunningen biomassacentrale Bergen op Zoom

16 februari 2023

De Rechtbank Oost-Brabant heeft Sabic’s natuurvergunning voor een in Bergen op Zoom te bouwen biomassacentrale vernietigd. Ook de omgevingsvergunning voor de houtpelletgestookte biomassaverbrandingsinstallatie (BVI) kan de toets der kritiek niet doorstaan. Sabic wil de BVI bouwen, omdat aardgas voor de bestaande gasgestookte WKK te duur is. Die BVI stoot wel bijna drie keer meer stikstof uit dan de WKK. Volgens vergunningverlener provincie Noord-Brabant is dat geen probleem, omdat de natuurvergunning voor de bestaande installatie voldoende ruimte biedt voor de extra uitstoot. Stikstofbestrijder MOB vindt echter dat die uitstootruimte in de bestaande vergunning ingetrokken had moeten worden, omdat die, ondanks tal van herzieningen, grotendeels nog gebaseerd is op de situatie van voor 1990. Volgens MOB geldt daarom de huidige situatie als referentie en dat betekent dat 5/6e van de vergunde uitstoot doorgehaald zou moeten worden. De rechter is het daar grotendeels mee eens en veroordeelt de werkwijze om zonder meer ongebruikte ruimte in vergunningen in te zetten voor het vergunnen van nieuwe emissies. De rechtbank bepaalt dat ‘bestaande rechten’ alleen voor nieuwe situaties mogen worden gebruikt als dat geen negatieve gevolgen heeft voor Natura 2000 gebieden. Omdat de provincie dat niet heeft onderzocht, stuurt de rechtbank de vergunningen terug naar de tekentafel.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….