Stevige toename opwek duurzame energie

23 december 2020

Hoewel het jaar nog niet voorbij is, worden er al diverse balansen opgemaakt. Zo meldt de organisatie die de uitvoering van het Klimaatakkoord borgt, dat de opwekking van duurzame energie (elektriciteit en warmte) in 2020 25% hoger uitvalt dan in 2019. Het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit komt in 2020 uit op ruim 26%, terwijl in 2019 slechts 18% van de Nederlandse elektriciteitsproductie duurzaam werd opgewekt. De toename komt vooral voor rekening van de nieuwe windparken op zee, maar ook het opgestelde vermogen zonnepanelen nam met maar liefst 35% toe. De capaciteit van wind op land nam ook toe, vooral omdat windturbines groter worden: plus 13%. Ondank deze fraaie cijfers voor productie van weersafhankelijke elektriciteit, is biomassa nog steeds de belangrijkste bron voor ‘hernieuwbare’ energie, goed voor bijna de helft van het totaal. Biomassa wordt vooral voor verwarmingsdoeleinden gebruikt. Ook wordt biomassa gebruikt voor elektriciteit, maar die hoeveelheid is kleiner dan nodig is voor transport, zoals in de vorm van bijmenging in benzine en diesel.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….