Sterke stijging duurzame energie

31 mei 2021

In Europees verband is afgesproken dat Nederland in 2020 een aandeel van 14% duurzame energie zou bereiken. Dat aandeel is bij lange na niet gehaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in 2020 slechts 11,1% van het totale finale energieverbruik duurzaam opgewekt (het finale energieverbruik is onder andere exclusief gas en olie gebruikt als grondstof). Het CBS heeft becijferd dat Nederland 16 TWh duurzame energie tekort komt om aan de Europese verplichting te voldoen. Dat is de bovenkant van de afspraak die Nederland een klein jaar geleden heeft gemaakt met Denemarken voor de inkoop van ‘groene energie rechten’, de zogenaamde statische overdracht.

Het goede nieuws in het bericht van CBS is de sterke groei van het percentage duurzame energie. In 2019 bedroeg dat slechts 8,8%, fors lager dus dan de 11,1% in 2020. Deels is de procentuele stijging te danken aan een daling in het totale energieverbruik. In 2019 was het finale energieverbruik namelijk pakweg 100 PJ hoger dan de kleine 2000PJ verbruikt in coronajaar 2020. Het grootste deel van de stijging is echter gerealiseerd door toename van zon- en windenergie, onder andere door de nieuwe windparken op zee. Die stijging zal zich de komende tijd voortzetten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….