Stakeholdersbijeenkomst over salderingsregeling zonne-energie

13 februari 2017

Op 13 februari vond op het ministerie van Economische Zaken een belangrijk overleg plaats over de toekomst van de salderingsregeling zonne-energie.  Dankzij de zogenaamde salderingsregeling is zonne-energie op eigen dak aantrekkelijk voor kleine verbruikers. Voor de overheid is de regeling echter ook duur door de misgelopen energiebelasting. De regeling is ook duur in termen van uitgespaarde CO2 per euro overheidssteun. Grootschalige zonne-energie ontvangt bijvoorbeeld veel minder steun per ton uitgespaarde CO2. Minister Kamp heeft daarom al vaker aangegeven te willen bekijken of de regeling aangepast moet worden.  Enerzijds wil hij kleinschalige opwekking van zonne-energie blijven steunen, anderzijds wil hij voorkomen dat de regeling te duur wordt. Een aanpassing van de regeling zal op zijn vroegst pas rond 2020 plaatsvinden. Die ruime vooraankondiging neemt echter de onzekerheid voor mensen die overwegen zonnepanelen te plaatsen niet weg. Daarom pleiten diverse belangenorganisaties voor snelle zekerheid. Centraal in veel voorstellen staat de gedachte dat aanschaf van zonnepanelen moet blijven lonen. Dankzij de salderingsregeling is de gemiddelde terugverdientijd ongeveer 7 jaar. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie pleit er voor om die 7 jaar vast te houden, maar het voordeel van verdere prijsdalingen en verbeteringen efficiëntie van zonnepanelen naar de overheid te laten vloeien.  Investeren in zonnepanelen blijft op deze manier aantrekkelijk zonder de schatkist al te zwaar te belasten.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….