SODM zet stap op weg naar ultra diepe aardwarmte

06 januari 2021

Het opwekken van duurzame energie is zelden onomstreden. Zo nemen zonneparken veel ruimte in, maken windturbines veel geluid en kan bio-energie ten koste gaan van biodiversiteit, om maar enkele zaken te noemen. Veel van die bezwaren gaan niet op voor diepe aardwarmte, want de winning gebeurt met compacte, bovengrondse installaties, terwijl het echte werk diep onder de grond plaats vindt. Van belang daarbij is wel dat de installaties en boringen aan hoge eisen voldoen. Bovendien moet de ondergrond geschikt zijn voor de winning van aardwarmte, want niemand zit te wachten op nog meer aardbevingen door energiewinning. Toezichthouder SODM legt aardwarmteprojecten daarom stil als bevingen in de nabijheid optreden. Mede om die reden is het aardwarmteproject CLG in Grubbenvorst (nabij Venlo) onlangs failliet gegaan. Dat is geen goed nieuws voor de potentieel kansrijke technologie van warmtewinning diep onder de grond.

Waar het gesneuvelde project in Grubbenvorst warmte trachtte te winnen op 2 kilometer diepte, hebben experts nog hogere verwachtingen van warmtewinning op pakweg 4 kilometer diepte, de zogenaamde ultra diepe aardwarmte. Op die diepte kan de temperatuur oplopen tot wel 250 oC, waardoor deze warmte geschikt is voor toepassing in de industrie. Die winning moet dan wel veilig kunnen plaatsvinden. Om dat vooraf goed te kunnen inschatten, heeft toezichthouder SODM een risicomatrix laten opstellen. Daarmee beschikt SODM over een hulpmiddel om aanvragen voor ultra diepe aardwarmte te kunnen beoordelen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….