SodM wil meer zekerheid dat gaswinning in Groningen omlaag gaat

28 juni 2018

Eind maart besloot minister Wiebes om zo snel mogelijk te stoppen met de gaswinning in Groningen. Lagere gasproductie betekent lagere kans op bevingen, waardoor het aantal te versterken gebouwen mogelijk omlaag kon. In afwachting van nader onderzoek werd daarom de versterkingsoperatie deels stilgelegd. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert de minister nu toch om 5000 gebouwen per direct te versterken. Door de halvering van de gaswinning is de kans op bevingen wellicht sterk afgenomen. Op lange termijn hoeven daardoor beduidend minder gebouwen te worden versterkt, maar op korte termijn moet het tempo van versterken fors omhoog.  Pas over enkele jaren gaat het risico op bevingen weer verder omlaag en daar kunnen die 5000 gebouwen niet op wachten. SodM adviseert de minister ook om er echt voor te zorgen dat de gaswinning in Groningen werkelijk omlaag gaat. Daarom dringt SodM er op aan dat grootverbruikers fiscaal gestimuleerd worden om een alternatief te zoeken voor Groningsgas. Verder wil SodM dat gastransportbedrijf GTS de wettelijke taak krijgt om er alles aan te doen dat de vraag naar Groningsgas omlaag gaat. Een onafhankelijke toezichthouder moet er voor zorgen dat GTS die wettelijke taak ook naar behoren uitvoert, aldus SodM.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….