Sluiting kolencentrales via rendementseisen juridisch risicovol

19 juli 2017

De Raad van State heeft onderzocht wat de juridische gevolgen zijn van het sluiten van kolencentrales door de regering. In de Tweede Kamer is namelijk voorgesteld om kolencentrales dermate hoge rendementseisen op te leggen, dat sluiting onvermijdelijk wordt. Die truc gaat echter niet op. Het afdwingen van sluiting via onhaalbare rendementseisen is zeer waarschijnlijk oneigenlijk gebruik van regelgeving en niet toegestaan. De regering zou met de te hoge eisen ook inbreuk maken op het eigendomsrecht zonder dat er sprake is van een faire balans. Met andere woorden, de regering kan niet ontkomen aan compensatie van de eigenaren.  Daarom luidt het advies dat een fatsoenlijke sluitingswet de aangewezen route is. De regering wil dat advies overnemen als daadwerkelijk tot sluiting wordt overgegaan. Vooralsnog hoeft dat niet omdat Nederland op koers ligt om in 2020 te voldoen aan de CO2-reductie die in het zogenaamde Urgenda-vonnis is opgelegd, aldus de minister.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….