SDE+ subsidies op basis van vermeden CO2-uitstoot?

14 september 2018

De afgelopen jaren heeft de regering grote sommen geld uitgetrokken voor steun aan de opwek van duurzame energie. In de komende tijd zullen daardoor veel wind- en zonneparken worden gerealiseerd. Het Nederlandse landschap zal daardoor ingrijpend veranderen, maar daarvoor krijgt Nederland meer duurzame elektriciteit retour. Die steun aan duurzame energie wordt meestal aangeduid als klimaatbeleid, maar daarbij doet zich een probleem voor. Naarmate er meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt, valt er steeds minder CO2-uitstoot te besparen door nog meer duurzame elektriciteit op te wekken. In het Regeerakkoord is daarom al afgesproken dat de SDE+ verbreed zal worden zodat bijvoorbeeld ook technieken zoals opslag van CO2 in lege offshore gasvelden mee kan dingen naar subsidie. Die verbreding zou per 1 januari 2019 vorm moeten krijgen, maar uit een technische briefing van de Tweede Kamer blijkt dat het hoe en wat van die verbreding voorlopig nog onduidelijk blijft. Het ministerie onderzoekt diverse mogelijkheden waaronder het uitbetalen van subsidie op basis van vermeden CO2-uitstoot in plaats van per opgewekte kWh duurzame energie. Wel staat vast dat de regering het afvangen en opslaan van CO2 onder de SDE+ wil brengen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….