Schouders onder het klimaatakkoord

04 maart 2019

In de afgelopen weken is het ontwerp klimaatakkoord door diverse partijen onder vuur genomen. Bijzonder hevig is het verzet van de oppositie en milieuorganisaties. Zo wil GroenLinks de groot-industrie een zeer hoge CO2-heffing opleggen. Dat ondanks het feit dat juist de groot-industrie (inclusief elektriciteitscentrales) als deelnemers in de Europese emissiehandel de reductiedoelstellingen waarmaakt, in tegenstelling tot de meeste andere sectoren. Ook voor milieuorganisaties als Milieudefensie is de industrie de kop van Jut in felle campagnes voor ‘eerlijk betalen’. Campagnes die een ambitieus klimaatbeleid juist in gevaar brengen. Bij de politiek lijken die campagnes namelijk aan te slaan. Zelfs politici als Klaas Dijkstal (VVD) en Sybrand Buma (CDA) protesteren tegen het akkoord. Dat ondanks het feit dat ze zelf in het regeerakkoord hebben afgesproken dat ‘de polder’ met een lijst van maatregelen moet komen. Sterker nog, per sector hebben ze de onderhandelaars zelfs specifieke reductiedoelen opgelegd. Desalniettemin maken ze zich nu druk over de hoge kosten en het ontbreken van draagvlak, waarbij ze alvast een voorschot nemen op de berekening van kosten die binnenkort worden gepubliceerd.

Diverse partijen die bij het klimaatakkoord betrokken zijn, toonden zich verongelijkt en wezen op onjuiste weergave van feiten door tegenstanders van het akkoord, maar tot een tegencampagne kwam het niet. Daar komt vanaf vandaag verandering in. MVO-Nederland start een social media-campagne waarin mensen en organisaties worden opgeroepen om kenbaar te maken dat ze juist een ambitieus klimaatakkoord willen zien. Die oproep is onder andere door netbeheerder Stedin overgenomen. Stedin heeft een steunbetuiging gepubliceerd en roept alle partijen op om over de eigen schaduw heen te stappen en gezamenlijk de schouders te zetten onder ambitieus klimaatbeleid.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….