Saldering moet CO2-levering aan tuinders redden

23 juli 2020

Planten hebben voor hun groei CO2 nodig. Daarom pompen veel tuinders ’s zomers extra CO2 de kassen in. Die CO2 wordt vooral gemaakt door aardgas te verbranden, maar in toenemende mate wordt er ook CO2 geleverd vanuit industriële processen. Die externe leveringen sparen aardgas uit en zijn dus belangrijk om de energiebehoefte van de glastuinbouw terug te dringen. Bij de uitrol van die externe leveringen doet zich echter een paradoxaal probleem voor. De pogingen om de industriële CO2-uitstoot terug te dringen, zoals heffingen en subsidies voor opslag, maken levering aan tuinders financieel onaantrekkelijk.

Het bedrijf OCAP, dat verreweg de meeste CO2 aan tuinders levert, vreest dat op termijn meer dan de helft van de levering zal wegvallen. OCAP neemt namelijk CO2 af uit twee bronnen: ‘fossiele’ CO2 van een traditionele raffinaderij en ‘duurzame’ CO2 van een bio-raffinaderij. Die laatste bron heeft geen last van een CO2-heffing, maar voor de traditionele raffinaderij wordt ondergronds opslaan in plaats van leveren aan tuinders aantrekkelijker.

De regering vindt het ongewenst dat CO2-reductie in de ene sector de reductie in de andere sector verhindert. Onder de vlag van een ‘innovatiepilot’, presenteert de regering een oplossing. Door creatief met de CO2-boekhouding om te gaan, wordt de CO2-levering zoveel mogelijk toegerekend aan de bio-raffinaderij. Als het ware wordt er gesaldeerd door winter-CO2 uit de bio-raffinaderij toe te rekenen aan de tuindersleveringen in de zomer. Voor de fossiele CO2 wordt het omgekeerde toegepast door leveringen in de zomer toe te rekenen aan opslag in de winter.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….