Rotterdamse warmte mag naar Den Haag

10 mei 2023

Eén van de grotere energietransitie-projecten waar momenteel aan wordt gewerkt, is het aansluiten van woonwijken in Den Haag op restwarmte uit de Rotterdamse haven. Met de 23 kilometer lange zogeheten Warmtelinq- leiding tussen de haven en Den Haag kunnen vanaf 2025 maximaal 120.000 woningen en gebouwen worden verwarmd. Desondanks is de aanleg van de leiding controversieel. De industrie in de Rotterdamse haven werkt hard aan verduurzaming, maar vooralsnog draait die vooral op fossiele energie. Er wordt gewerkt aan elektrificatie en er zijn volop initiatieven voor de productie van groene waterstof uit windenergie. Bij die processen komt veel warmte vrij, warmte die te zijner tijd dankzij Warmtelinq deels nuttig gebruikt kan worden. Dat duurt echter nog een tijd en dus is de restwarmte voorlopig van fossiele oorsprong. Ook zou de grootschalige aanvoer van warmte lokale initiatieven belemmeren, aldus gemeente Den Haag. Voor diverse organisaties, waaronder de gemeente Den Haag en stichting Den Haag Fossielvrij, zijn er redenen te over om een rechtszaak tegen het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen aan te spannen. De Raad van State heeft echter alle bezwaren tegen Warmtelinq afgewezen. De keuze om een leiding aan te leggen die gevoed wordt met fossiele warmte, is volgens de Raad een politiek-bestuurlijke keuze die past binnen het wettelijke kader. Ook de gevolgen van de leiding voor lokale initiatieven zijn door het bevoegd gezag goed onderzocht en zelfs positief bevonden. De aanwezigheid van Warmtelinq zorgt namelijk voor gegarandeerde aanvoer van warmte en neemt zodoende een belangrijk struikelpunt voor lokale warmtenetten weg. Met de uitspraak zet de Raad van State het licht voor de aanleg van Warmtelinq op groen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….