Rotterdamse haven sorteert voor op waterstof

17 april 2023

Nog voor het einde van dit jaar wordt de vergunning voor het IJmuiden Ver windpark op zee aanbesteed. Vooral kandidaten voor de bouw van kavel beta (2000 MW) kunnen extra punten verdienen als ze de op te wekken stroom ook meteen een goede bestemming weten te geven. Bij deze zogeheten ‘inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem’ speelt naar verwachting de productie van groene waterstof een grote rol. Immers, als de groene stroom direct bij de aanlanding wordt omgezet in waterstof, dan hoeft de stroom niet naar het achterland te worden afgevoerd en dus wordt het hoogspanningsnet ontlast. Voor het Havenbedrijf Rotterdam is dat aanleiding om op de Maasvlakte alvast een terrein van 11 hectare gereed te maken voor een grote waterstoffabriek. Er zijn al tal van bedrijven op de Maasvlakte al bezig met het maken van plannen of zelfs al het bouwen van elektrolysers voor de productie van waterstof, maar Rotterdam mikt op schaalvergroting. Het gereserveerde terrein biedt ruimte voor 1 GW elektrolyse, ligt vlak bij een geplande waterstofleiding en mogelijk kan zelfs de warmte die bij de waterstofproductie vrijkomt, in regionale warmtenetten worden ingevoed. Het Havenbedrijf reserveert het terrein exclusief voor de partij die de tender voor IJmuiden Ver beta wint en grootschalig waterstof wil produceren in Rotterdam.

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….