Risicovrij lenen bij het Warmtefonds

14 mei 2020

In de toelichting werd gemeld dat het risico op een restschuld zou worden ondervangen door het Warmtefonds. Een fraaie zin maar, wat houdt ‘ondervangen’ in? Dat staat in de brief over het Warmtefonds die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin legt de minister uit dat de betreffende maatwerkleningen slechts ‘naar draagkracht’ hoeven te worden afgelost. Aan de hand van informatie van de belastingdienst wordt op gezette tijden bekeken hoeveel de woningeigenaar redelijkerwijs terug kan betalen. Alleen over dat deel moet aflossing en een (lage) rente worden betaald.

Bij verkoop van de woning moet eventuele overwinst worden gebruikt voor de aflossing van het nog openstaande bedrag. Als er dan nog een restschuld is, dan wordt die kwijtgescholden. Met deze voorwaarden wil de minister verduurzaming van woningen aantrekkelijk maken. Deze bedoeling blijkt ook uit een andere toevoeging in de brief: de leningen zijn ook beschikbaar voor mensen die normaliter niet bij een bank terecht kunnen, zoals senioren. Overigens verwacht de minister dat er in het begin niet veel leningen aangevraagd zullen worden, omdat de wijkgerichte aanpak door gemeenten nog op gang moet komen. Echter, over enkele jaren gaat het mogelijk om tienduizenden leningen per jaar.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….