Rijksadviseur waarschuwt voor teloorgaan landschap

26 april 2018

In een interview met het AD pleit Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, voor het plaatsen van windturbines op zee en zonnepanelen op daken. De kwaliteit van het landschap is de afgelopen decennia al sterk achteruit gegaan en nu dreigen nog veel ingrijpendere veranderingen. De Rijksadviseur vreest dat het landschap bedolven raakt onder zonneparken en windturbines, industriële elementen die in het landschap niet thuishoren. Hooguit in grootschalige en rationeel verkavelde gebieden, zoals de Zuiderzeepolders, kunnen windturbines een harmonieuze compositie vormen.  Beleidsmakers moeten daarom vooral inzetten op energiebesparing en warmtenetten, want energie die niet nodig is, hoeft ook niet in het landschap te worden opgewekt, aldus Strootman.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….