Regering worstelt met de kapitaalsbehoefte van TenneT

18 september 2019

TenneT is actief als beheerder van het hoogspanningsnetten in Nederland en Duitsland. Die hoogspanningsnetten, inclusief de netten op zee, vergen grote hoeveelheden geld. In de periode 2019-2028 gaat het om maar liefst 35 miljard euro aan investeringen, waarvan 12 miljard voor het Nederlandse net en 23 miljard voor het Duitse net. Het grootste deel van dat geld kan via de kapitaalsmarkt worden aangetrokken, maar om de rente op leningen behapbaar te houden, moet ook de aandeelhouder veel geld in het bedrijf stoppen. Die aandeelhouder is de Nederlandse Staat.

In de periode tot 2028 moet de Nederland 4,75 miljard euro bijstorten en als het  tegenzit gaat het zelfs om 6,75 miljard euro. Een kleine 70% van dat kapitaal is bedoeld voor de Duitse activiteiten. De voordelen van die Duitse activiteiten voor Nederlandse consumenten zijn evident maar lastig te becijferen. Bovendien zijn die activiteiten niet zonder risico en staat de winstgevendheid onder druk, mede door tariefregulering in Duitsland. De minister van Financiën heeft daarom de Tweede Kamer geïnformeerd naar oplossingen voor de kapitaalbehoefte van TenneT te zoeken. Hij wil daarbij de voordelen behouden, maar de financiële risico’s van de Duitse activiteiten verlagen. Geheel of gedeeltelijke verkoop van TenneT aan een private partij of samenwerking met de Duitse Staat, behoren tot de mogelijkheden, maar de minister wil niet al bij voorbaat mogelijkheden uitsluiten. Pas halverwege 2020 verwacht hij een update te kunnen geven van de stand van zaken.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….