Regering verlaagt drempel voor MKB-energiesteun

10 november 2022

In oktober kondigde de regering de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan. De regeling is bedoeld voor energie-intensieve mkb’ers en beoogt de helft van de stijging van de energiekosten te dekken, met een maximum van 160.000 euro. Naast lof oogstte de aankondiging ook de nodige kritiek. Vooral het criterium voor het vaststellen van  wel of niet ‘energie-intensief’ lag onder vuur. Het aandeel energiekosten in de totale omzet moest op zijn minst 12,5% zijn. Daar komt de regering nu op terug. Bij de uitwerking van TEK heeft de regering geconstateerd dat energiebelasting anders behandeld moet worden, met als gevolg dat het percentage energie-intensiteit omlaag gaat. Niet 12,5% maar 7% van de omzet moet energiekosten betreffen om voor steun in aanmerking te komen. De regering verwacht dat het loket voor TEK-aanvragen pas in het tweede kwartaal van 2023 open gaat, maar dan wel met terugwerkende kracht tot november 2022. Daarom zal coulant worden omgegaan met ondernemers die verzoeken om uitstel van betaling en heeft de regering banken gevraagd soepeler en sneller aanvragen voor liquiditeit te behandelen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….