Regering publiceert concept-Klimaatplan ter consultatie

26 augustus 2019

De onlangs aangenomen Klimaatwet schrijft voor dat de regering in 2019 een Klimaatplan moet opstellen. Daarin moeten de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar worden vastgelegd. Het eerste concept plan is door de regering ter consultatie gepubliceerd. Het publiek kan daar tot 4 oktober aanstaande op reageren.

Naast de Klimaatwet is onlangs ook het Klimaatakkoord vastgesteld en dat akkoord bevat een groot scala aan maatregelen om de CO2-uitstoot tot 2030 met 49% te verlagen. Daarom is het vanzelfsprekend dat het concept-Klimaatplan volledig is gebaseerd op de maatregelen die in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Dat beperkt uiteraard de mogelijkheden om het Klimaatplan aan te passen, maar de consultatie is daardoor niet zinloos. Dat op de eerste plaats, omdat het publiek weinig invloed kon uitoefenen op de inhoud van het Klimaatakkoord en nu via de huidige consulatie wel inbreng heeft. Bovendien is het Klimaatplan breder dan het Klimaatakkoord, want het bevat ook algemene beschrijvingen van wetten en (Europese) regels en geeft summier inzicht in klimaatbeleid van omringende landen. Daarbij moet het Klimaatplan een ‘levend’ document worden met voortgangsrapportage en eventuele herzieningen om de twee jaar en compleet nieuwe vaststelling om de vijf jaar.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….