Regering presenteert concept Nationaal Plan Energiesysteem 2050

03 juli 2023

Veranderingen doorvoeren in de energievoorziening vergt meestal een lange adem. Niet alleen is er veel tijd gemoeid met de vergunningverlening en bouw van infrastructuur en installaties, eenmaal gerealiseerd kunnen gasleidingen, elektriciteitsnetten en bijvoorbeeld kerncentrales ruim 50 tot 80 jaar meegaan. Om in 2050 over een klimaatneutraal energiesysteem te beschikken, moet er nu dus al zoveel mogelijk rekening worden gehouden met hoe zo’n energiesysteem er in 2050 uit zou kunnen zien. De regering wil dat bereiken via een Nationaal Plan Energiesysteem 2050 (NPE). Dat plan moet in dialoog met experts, belanghebbenden en geïnteresseerden tot stand komen. Ten behoeve van die dialoog heeft de regering en concept-Nationaal plan energiesysteem 2050 gepresenteerd. Bij dat plan hoort ook een Programma Energiehoofdstructuur om de ruimtelijke gevolgen van het energiesysteem van de toekomst in kaart te brengen.

In het concept-NPE zet de regering in op energiebesparing en zo hoog mogelijke productie in duurzame energie in eigen land, aangevuld met import. Dat is nodig omdat naar verwachting ook de vraag naar duurzame energie hoog zal zijn. De regering zet namelijk in op het laten overschakelen van de industrie naar hernieuwbare energiedragers zodra de infrastructuur die energiedragers kan transporteren. Dit houdt in dat de regering inzet op het behoud van de zware industrie in Nederland in plaats van nationale doelen te willen behalen door de CO2-uitstoot naar het buitenland te verplaatsen. Het huidige document is echter slechts concept. Er zullen nog de nodige beschouwingen en discussies aan worden gewijd, voordat eind dit jaar een definitief plan het licht ziet.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….