Regering gaat vol voor Powerhouse Noordzee.

19 september 2022

De bouw van windparken op zee vergt vele jaren aan voorbereiding. Alleen al de selectie van gebieden die voor windturbines geschikt zijn op de druk bevaren en beviste Noordzee, die bovendien als natuurgebied is beschermd en ook voorzien is van kabels, pijpleidingen en boorplatforms, vergt de nodige hoofdbrekens. Daarnaast kunnen windparken ook niet te kust en te keur op het landelijke hoogspanningsnet worden aangesloten, dus ook de aanlanding van kabels en mogelijk waterstofbuizen, vergt veel planning. De regering heeft daarom besloten nu al voor te sorteren op verdere uitbouw van wind op zee in de jaren na 2030. Tot die tijd wordt voortvarend gewerkt aan de realisatie van 21 GW opgesteld vermogen, maar om ook daarna te kunnen doorbouwen, moeten nu al acties worden ondernomen. In een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer, zet de regering de ambitieuze plannen uiteen. De 21 GW in 2030 is goed voor 75% van het huidige elektriciteitsgebruik, maar dat gebruik zal door voortgaande elektrificatie fors groeien. In 2040 wil de regering daarom 50 GW aan turbines realiseren en in 2050 zelfs 70 GW. Omdat via pijpleidingen in gasvorm veel meer energie tegen veel lagere kosten getransporteerd kan worden, zal nog worden onderzocht welk deel van de energie als waterstof aan land gebracht kan worden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….