Regering duwt met zachte hand zonnepanelen richting daken

27 augustus 2019

Bijna een jaar geleden uitte de Tweede Kamer zorgen over de sterke groei van zonneparken op landbouwgrond en in natuurgebieden. Die groei gaat namelijk ten koste van de voedselproductie en kwetsbare natuur. Zonde als gelijktijdig veel daken onbenut blijven. In reactie daarop laat de regering de Tweede Kamer weten die zorgen te delen. Daarom bereidt de regering diverse maatregelen voor om zonnepanelen vooral richting daken te dirigeren. Daarbij houdt de regering nadrukkelijk de mogelijkheid van zonneparken op landbouwgrond of in de natuur open, want het is, volgens de regering, aan de gemeenten en provincies om daarover te beslissen. Die lagere overheden stellen momenteel Regionale Energiestrategieën op en kunnen daarbij rekening houden met de wens van de Tweede Kamer om natuur en landbouw te ontzien. Met een zonneladder en nationaal afwegingskader wil de regering daarbij helpen, zodat vooral vuilnisbelten, bermen van snelwegen en spoorlijnen, etc. voor grondgebonden zonnepanelen worden aangewezen.

Het blijft echter niet bij deze aanpak van sturen met een zachte hand. De regering wil namelijk ook subsidies voor zonneparken op landbouw- en natuurgrond verlagen en voor zonnepanelen op daken en overkappingen verhogen. Bovendien wil de regering gemeenten de bevoegdheid geven om in voorkomende gevallen plaatsing van zonnepanelen op onbenutte daken te kunnen afdwingen.

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….