Regering doet gooi naar volgende subsidievrije windpark op zee

04 december 2018

In de eerste twee weken van maart volgend jaar kunnen projectontwikkelaars een vergunning aanvragen voor de windparken Hollandse Kust (zuid) 3 en 4. In totaal gaat het om 700 MW, goed voor een jaarvolume vergelijkbaar met het verbruik van een miljoen huishoudens. De aanvraagprocedure is in grote lijnen vergelijkbaar met de gunning van windparken Hollandse Kust (zuid) 1 en 2. De partij (of partijen) die de beste garanties bieden dat de subsidieloze parken tijdig gereed zijn om hun bijdrage aan de doelstelling voor het opwekken van duurzame energie te leveren, wint de veiling en kan aan de slag. Echter, bijzonder aan de parken 3 en 4 is dat die deels binnen de ’12-mijlzone’ liggen. In die zone is de Nederlandse Staat in principe de eigenaar van de bodem. Juridisch levert dat een eigenaardigheid op. Als de Staat die eigen grond gratis ter beschikking stelt aan de projectontwikkelaar, dan zou dat gezien kunnen worden als een vorm van staatsteun. Om botsing met de EU te voorkomen, moet de regering een marktconforme vergoeding vragen voor het gebruik van de zeebodem binnen de 12 mijlszone. Die ‘huur’ heeft de regering vastgesteld op 0,98 EUR/MWh.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….