Regeling advies en ondersteuning verduurzaming mkb verlengd

03 januari 2023

Op de valreep van 2022 heeft minister Jetten de subsidieregeling voor advies en begeleiding bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen door mkb’ers met een jaar verlengd. Het betreft de regeling die een half jaar geleden nog werd stilgelegd vanwege misbruik. Destijds was het de bedoeling om de regeling in het najaar van 2022 weer te openen, maar daar is het niet van gekomen. De regeling vergoedt 80% van de kosten voor energiebesparingsadvies en begeleiding bij het uitvoeren van besparingsmaatregelen, met een maximum van 2500 euro per bedrijfspand. De hernieuwde openstelling wordt nu beoogd in het voorjaar van 2023, aldus meldt de publicatie in de Staatscourant. Om misbruik te voorkomen, moet eerst de module nog inhoudelijk worden aangepast en om dat mogelijk te maken, moet de regeling in stand blijven. Het oorspronkelijke einde regeling per 1 januari 2023 is daarom met een jaar uitgesteld. Het budget voor 2023 wordt op zijn minst een kleine 16 miljoen euro, zijnde het bedrag dat nog resteerde ten tijde van het stilleggen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….