Regeerakkoord zet zwaar in op reductie CO2-uitstoot

12 oktober 2017

De nieuwe regering heeft ambitieuze plannen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.  Hogere belasting op verbruik, hogere prijzen voor CO2-uitstoot door elektriciteitsproducenten en vooral, opslag van CO2 in lege gasvelden. Dat zijn enkele in het oog springende maatregelen die in het regeerakkoord worden gepresenteerd. Van de voorgenomen maatregelen is het afvangen en opslaan van CO2, een van de meest controversiële. Zo leerden de protesten tegen een proef met opslag diep in de bodem onder Barendrecht (2009), dat de techniek niet onomstreden is. In de Rotterdamse haven werd jarenlang gewerkt aan het CO2-opslag project ROAD, maar in juni trokken de elektriciteitsproducenten zich uit dat project terug. Desondanks staat ‘carbon capture and segregation’ (CCS), met een hoeveelheid van maar liefst 18 megaton op te slaan CO2, hoog op de politieke agenda. Het ligt voor de hand dat de komende tijd veel over deze plannen gezegd en geschreven zal worden. De plannen kunnen waarschijnlijk rekenen op de steun van veel wetenschappers. Zo schrijft de Guardian dat het tegen 2030 noodzakelijk wordt om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen om de opwarming van de aarde binnen acceptabele grenzen te houden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….