Regeerakkoord schiet tekort om klimaatdoelen te halen

30 oktober 2017

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de klimaateffecten van het regeerakkoord doorgerekend. Uit de rekenexercitie concludeert PBL dat met de voorgenomen maatregelen slechts de helft van het voorgenomen doel gehaald zal worden. Vooral het sluiten van kolencentrales, het invoeren van een minimumprijs voor CO2 voor elektriciteitsproductie en het voortzetten en verbreden van de subsidieregeling SDE+, zetten zoden aan de dijk. Deze maatregelen zijn echter onvoldoende om de beoogde 49% reductie in uitstoot van CO2 te realiseren. In een nieuw klimaat- en energieakkoord moeten daarom nog aanvullende maatregelen worden uitgewerkt, aldus PBL.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….