Raad van State geeft prioriteit aan omwonenden in advies over wet minimaliseren gasproductie

05 juni 2018

Eind maart kondigde minister Wiebes aan dat de gasproductie in Groningen versneld moet worden afgebouwd. Om dat wettelijk mogelijk te maken, publiceerde het ministerie ter consultatie de ontwerpwet minimaliseren gaswinning Groningenveld. Diverse sleutelpartijen wezen er in hun reacties op dat het onduidelijk is wat bedoeld wordt met het begrip veiligheid. Dat begrip speelt een centrale rol in het concept, maar om welke veiligheid gaat het dan? De veiligheid van de inwoners of de veiligheid van de gasvoorziening.  In een belangrijk advies over deze wet valt ook de Raad van State over die onduidelijkheid. Conform het wetsvoorstel moet de minister afwegen welke belangen het zwaarste wegen: veiligheid lokale inwoners, veiligheid laagcalorisch gasgebruikers en/of het algemene maatschappelijke belang dat gas geleverd kan worden aan eindverbruikers. De Raad vindt dat afwegingskader veel te breed. Het wetsvoorstel heeft immers als doel om Groningers te helpen en meer zekerheid te bieden en dan hoort de veiligheid van omwonenden prioriteit te hebben. Het bredere maatschappelijke belang zou dan niet mee moeten tellen, maar de Raad wil de minister wel nog ruimte laten om rekening te houden met de directe veiligheid van laagcalorische gasgebruikers.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….