Publiekconsultatie voor omvorming salderingsregeling

30 oktober 2019

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen zal worden.  Over de grote lijnen van de opvolger heeft de regering zich al meerdere malen uitgelaten. Gemikt wordt op een terugverdientijd van zeven jaar en een tweerichtingenmeter wordt verplicht gesteld. Inmiddels zijn de details van de nieuwe regeling uitgewerkt en ter consultatie gepubliceerd. Het conceptvoorstel regelt dat salderingsregeling tussen begin 2023 en eind 2030 naar nul wordt afgebouwd. In 2022 mag nog 100% van de elektriciteit, die kleinverbruikers in het openbare net invoeden, worden weggestreept tegen elektriciteit die uit het net wordt betrokken. De regering wil dat percentage vervolgens elk jaar met 11 tot 12% laten dalen. In 2023 wordt dus slechts 89% van de ingevoede elektriciteit gesaldeerd, in 2024 78%, etc. Zelf verbruikte eigen opwekte stroom blijft wel vrijgesteld van energiebelasting en opslag duurzame energie.

De afbouw maakt het ook relevant welke vergoeding leveranciers betalen voor het gedeelte dat niet wordt gesaldeerd. Momenteel schrijft de wet alleen voor dat zulke vergoedingen redelijk moeten zijn, maar in het wetsvoorstel wil de regering daar meer handen en voeten aan geven. Daarom kent de regering zichzelf de bevoegdheid toe om een ondergrens voor de betaling aan de kleinverbruiker te kunnen vaststellen. Ook legt het voorstel vast dat kleinverbruikers die elektriciteit in het net invoeden over een meetinrichting moeten beschikken die bijhoudt hoeveel elektriciteit in het net wordt ingevoed.

De internetconsulatie sluit 25 november 2019.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….