Pseudo-Groningsgas gaat vooral naar het buitenland

19 november 2019

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de vermindering van gasproductie in Groningen in het afgelopen gasjaar. Uit de rapportage blijkt dat de afbouw van de gasproductie voorspoedig verloopt. Gedurende het gasjaar dat op 31 september 2019 eindigde, is 17,5 miljard m3 gas in Groningen gewonnen. Die hoeveelheid komt exact overeen met de hoeveelheid die was toegestaan, gegeven de buitentemperaturen in de winter van 2018/2019. De totale hoeveelheid gas van ‘kwaliteit Groningen’ die in gasjaar 2018/2019 is geleverd, bedroeg maar liefst 49,5 miljard m3. Pakweg 1/3e  van die hoeveelheid kwam dus uit het Groningenveld terwijl 2/3e nagemaakt Groningsgas betreft, ook wel pseudo-Groningsgas of laagcalorisch gas genoemd.  

Dat namaken gebeurt vooral door Nederlands en voornamelijk geïmporteerd hoogcalorisch gas, met stikstof te verdunnen en in mindere mate door verschillende gaskwaliteiten op een slimme manier te mengen.  Via stikstofinjectie is 22,9 miljard m3 laagcalorisch gas geproduceerd en via mengen van kwaliteiten 9,4 miljard m3. Ruim de helft van de totale hoeveelheid laagcalorisch gas is geëxporteerd naar België, Frankrijk (samen goed voor 9,1 miljard m3 afzet) en vooral naar Duitsland (17 miljard m3).  De 23,8 miljard m3 binnenlands verbruik van laagcalorisch gas is voornamelijk via regionale netbeheerders afgezet bij huishoudens en bedrijven. Grootindustrie met aansluitingen rechtstreeks op het landelijke gasnet was goed voor een verbruik van 5,8 miljard m3 laagcalorisch gas.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….