Provincies op de bres voor landschap en natuur

09 december 2019

De energietransitie eist forse maatregelen en menige gemeente is bereid daar het nodige voor op te offeren. Ambitieuze plannen om de eigen energiebehoefte deels binnen de eigen gemeentegrenzen op duurzame wijze op te wekken, vergen echter veel ruimte. Die ruimte wordt vaak gezocht op gronden met een lage economische waarde en/of in gebieden dicht bij knooppunten in het elektriciteitsnet. Natuurgebieden en landgoederen die zich niet lenen voor grootschalige intensieve landbouw, zijn daarom aantrekkelijk voor projectontwikkelaars.

Vooral als de betreffende gemeente duurzame energie belangrijker vindt dan het beschermen van natuur en landschap. Die bescherming wordt daarmee steeds meer een taak voor de bovenliggende bestuurslaag: de provincie. Zo wil gemeente Renkum een van de grootste zonneparken van Gelderland bouwen in Natura2000 gebied, pal naast een grote dassenburcht. De provincie weigert echter de vergunning. Dat tot grote vreugde van natuurbeschermers, maar de landgoedeigenaar heeft al laten weten vanwege de inkomsten de plannen toch door te willen zetten. Ook in Zuid-Holland komt de provincie op voor beschermd landschap. De gemeente Noordwijk wil een zonnepark in een kleinschalig bos, laan en graslandgebied, maar dat dat ziet de provincie niet zitten vanwege de hoge maatschappelijke waarde van de betreffende landgoederenzone.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….