Provincie Overijssel subsidieert warmtenetten

11 november 2020

De provincie Overijssel stelt € 7 miljoen subsidie ter beschikking voor de aanleg van warmtenetten en gaat helpen bij haalbaarheidsonderzoeken. Tevens kan Energiefonds Overijssel geld uitlenen aan warmtenetten. De provincie ziet warmtenetten namelijk als oplossing voor de overgang naar duurzame warmte. Door de aanleg van warmtenetten actief te stimuleren, wil de provincie patstellingen doorbreken. De benodigde warmte kan bijvoorbeeld met biomassa worden opgewekt, maar structureel gebruiken van de controversiële ‘houtige biomassa’, sluit de provincie van subsidie uit. Overigens is een deel van de subsidiepot afgelopen zomer al toegekend aan de gemeente Deventer. Het gaat om € 1,7 miljoen subsidie plus een lening van € 1 miljoen voor ‘slim warmtenet Zandweerd’. Dat project viel onlangs ook bij de Rijksoverheid in de prijzen: € 4,9 miljoen als proeftuin aardgasvrije wijk. Bijzonder aan het project is dat het de bedoeling is om de benodigde warmte (deels) uit de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie te halen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….