Provincie Noord-Holland geeft vergunning af voor omstreden biomassa centrale in Diemen

19 september 2019

De gemeenteraad van Diemen is fel gekant tegen de bouw van een 120 MW biomassacentrale in hun gemeente, maar gaf desondanks een verklaring van geen bezwaar af. Er zijn immers geen wettelijke gronden om zo’n bezwaar te weigeren, zo luidde het. Ook de Provincie Noord-Holland ziet geen wettelijke gronden om de omgevingsvergunning voor de warmtecentrale te weigeren. Wel hebben de exploitant, de provincie en vijf betrokken gemeenten, strenge afspraken gemaakt om de negatieve gevolgen van het verstoken van biomassa voor mens en natuur te beperken. De afspraken in dit convenant gaan verder dan de wettelijke normen. Zo zal het verbranden van hout na twaalf jaar worden afgebouwd en zo mogelijk uiterlijk in 2045 worden beëindigd. Emissies van fijnstof en overlast van transport moeten vergaand worden beperkt en de exploitant stort over een periode van tien jaar geld in een regionaal duurzaamheidsfonds.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….