Provincie Drenthe wil energiecowboys aan banden leggen

18 februari 2021

Het subsidiesysteem voor het opwekken van duurzame energie stimuleert projectontwikkelaars om efficiënt te werken. Want: hoe lager de kosten, hoe hoger de winst. Op zijn beurt gebruikt de rijksoverheid die verlaagde kosten om aan nieuwe projecten lagere subsidies toe te kennen. Afgaande op gestaag dalende subsidiebedragen per eenheid energie in de afgelopen tien jaar, kan worden vastgesteld dat dit systeem goed werkt. Desondanks is er geen sprake van een win-win, want er zijn meer spelers op de markt en zij hebben andere belangen dan zoveel mogelijk opwek voor zo weinig mogelijk geld. Denk bijvoorbeeld aan landschap, woongenot, natuur- en landbouwbelangen, etc. De positie van deze spelers is echter zwak en de belangen zijn versnipperd wat tot frustratie en ergernis leidt. De provincie Drenthe wil deze projectontwikkelaars (‘energiecowboys’) aan banden leggen, onder andere door een plafond in te stellen op het ruimtebeslag door zonneakkers. RTV Drenthe meldt echter dat een flink deel van de Provinciale Staten deze regels nog verder wil aanscherpen en sneller invoeren. Ze vrezen namelijk dat als invoering te lang duurt, er toch nog gauw energiecowboys zonneakkers zullen doordrukken.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….