Programma Aardgasvrije Wijken ‘niet efficiënt’

26 mei 2020

Er is 120 miljoen euro uitgetrokken voor een programma dat tot doel had 50.000 woningen in 100 wijken van het gasnet af te halen. In 2018 en 2019 is dat gasvrij maken echter slechts bij enkele woningen gelukt. In het ‘Verantwoordingsonderzoek 2019’ spreekt de Algemene Rekenkamer dan ook over een ‘geld zoekt plan’ aanpak. Toch kan de Rekenkamer niet beoordelen of het programma werkelijk is mislukt. Daarvoor zijn de doelen die de minister wil halen namelijk te vaag en bovendien veranderlijk. Ondanks toezeggingen aan de Tweede Kamer, ontbreken kwantitatieve gegevens. Het ministerie houdt dus niet eens bij wat er met het geld gebeurt. Ondanks het vernietigend commentaar van de Rekenkamer, loopt momenteel een nieuwe ronde van subsidietoekenningen. Deze keer is 100 miljoen euro beschikbaar en maar liefst 71 gemeenten hebben een aanvraag ingediend. Heeft de Rekenkamer dan ongelijk? De Groninger Gezinsbode peilde de stemming in de wijk Paddepoel, een van de proeftuinen uit de eerste ronde. De conclusie: de particulier pruimt de proeftuin niet.


Deel dit