Productie duurzame elektriciteit 20% gestegen

06 maart 2023

In 2022 kwam 40% van de Nederlandse elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, aanmerkelijk meer dan de 33% in 2021. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam vooral de elektriciteitsproductie met zonnepanelen fors toe: plus 54%, terwijl wind met 17% steeg. In totaal werd in 2022 47 TWh duurzame elektriciteit opgewekt. Productie met aardgas daalde met 16% en gebruik van kolen bleef gelijk. Dat laatste is opmerkelijk, want één van de belangrijkste acties die de regering vorig jaar ondernam tegen dreigend tekort aan aardgas, was het volop ruimte geven aan de kolencentrales. Ook opmerkelijk is dat Nederland in 2022 meer elektriciteit heeft geëxporteerd dan geïmporteerd. In 2021 waren import en export nog nagenoeg gelijk, maar in 2022 worstelde Frankrijk met veel uitval van kerncentrales terwijl Duitsland welbewust kerncentrales sloot. Ter compensatie moesten deze landen meer elektriciteit van elders halen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….