Prinsjesdag en de energiemaatregelen

22 september 2022

De regering heeft tijdens Prinsjesdag de maatregelen aangekondigd voor met name energie (zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag).

Deze maatregelen zijn nog niet definitief, omdat de plannen later dit jaar nog door de 2e en 1e kamer geloodst dienen te worden.

Een overzicht van de maatregelen:

 • de verlaagde btw voor energie die geldt voor de tweede helft van 2022, komt niet meer terug. De btw op energie wordt weer 21% in 2023.
 • Het minimumloon (en daaraan gekoppelde uitkeringen en pensioenen) stijgt met 10%.  De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget worden hoger.
 • In 2023 kunnen mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum inkomen weer in aanmerking komen voor een energietoeslag van 1300 EUR bij de gemeente.
 • De verlaging van de brandstofaccijns op benzine en diesel wordt doorgetrokken tot 1 juli 2023.
 • Per 1 januari 2023 worden de tarieven voor de opslag duurzame energie op 0 gesteld en later verdwijnt de wetgeving hieromtrent volledig. Feitelijk wordt de heffing voor opslag duurzame energie simpelweg geïntegreerd in de tarieven voor de energiebelasting. Hiermee worden de energiefacturen weer wat minder complex op het gebied van de overheidsheffingen.
 • Per 1 januari 2023 geldt het nul-tarief voor de btw op levering en installatie van zonnepanelen, mits deze bij een particuliere woning worden geïnstalleerd. Dit versimpelt de administratieve handelingen (ook bij de belastingdienst), omdat er geen btw terugvraag meer nodig is over de aanschafkosten van zonnepanelen door een particulier.
 • Er komt een energieprijsplafond.
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 dekt de periode 1 november 2022 – 31 december 2022 af. De energieleverancier kent iedere huishoudelijke en zakelijke klant 190 EUR per maand -dit bedrag wordt niet verhoogd met btw- toe voor iedere kleinverbruik elektriciteitsaansluiting welke in bedrijf gesteld is op 1 november of 1 december.
  • Het Prijsplafond voor de periode 1 januari 2023 – 31 december 2023. Het huidige voorstel komt erop neer dat de overheid garandeert dat voor een gas volume tot 1200 m3/jaar het leveringstarief inclusief energiebelasting en btw de 1.45 EUR/m3 niet overschrijdt en dat voor een elektriciteitsvolume tot 2900 kWh/jaar het leveringstarief inclusief energiebelasting en btw de 0.40 EUR/kWh niet overschrijdt (voor volumes boven deze grens is er geen plafond en gelden de reguliere tarieven van de energieleverancier). Enkele verdere details:
   • De regeling geldt voor gas alleen voor kleinverbruik aansluitingen welke in bedrijf gesteld zijn; voor elektriciteit geldt deze alleen voor kleinverbruik aansluitingen welke in bedrijf gesteld zijn en welke een verblijfsfunctie (u kunt wonen of werken op de locatie) hebben.
   • Het leveringstarief welke vergeleken wordt met het plafond is een gemiddeld tarief over alle tariefperiodes voor de leveringsperiode op uw afrekening over dat gedeelte welke 2023 betreft: het leveringstarief wordt eerst gemiddeld over het normaal en laag telwerk wanneer u een dubbel tarief heeft, als u een dynamisch spot prijs product heeft gaat het over het leveringstarief zoals gemiddeld over alle uren waarover de afrekening gaat, en indien uw tarieven maandelijks wisselen dan worden deze ook gemiddeld bij een afrekening over een periode van een jaar.
   • Levert u terug? Het volume waarop het prijsplafond wordt toegepast is het afname volume vermindert met het invoedingsvolume voor zover dat positief is.
 • De verwachte tarieven voor de energiebelasting voor 2023 (deze dienen nog goedgekeurd te worden door de 1e en 2e kamer) zijn opgenomen in onderstaande tabel. Deze bevat ook de te verwachte energiebelasting tarieven voor de latere jaren.
 • Er komt een steunpakket voor energie-intensieve mkb-ondernemingen: Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).  Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 7% van de omzet, ontvangen een vergoeding van maximaal 160.000 euro via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Meer informatie is hier te vinden.

Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….