Postcoderoos subsidie bedragen fors hoger dan SDE++

22 juni 2020

TNO en PBL hebben daartoe een concept advies ter consultatie gepubliceerd. De berekeningswijze in dat advies komt overeen met de wijze die TNO/PBL al jaren toepast voor de SDE subsidieregeling, waarbij wel rekening wordt gehouden met zaken als organisatievorm en kleinschaligheid van postcoderoosprojecten. Postcoderoosprojecten vallen daardoor duurder uit dan de grotere en commercieel gerichte SDE-projecten. Dat vertaalt zich in fors hogere geadviseerde subsidiebedragen per opgewekte eenheid duurzame energie. Afhankelijk van de marktprijzen voor de duurzame energie, kan de subsidie per opgewekte MWh zowat het dubbele bedragen dan wat PBL/TNO vooralsnog adviseert voor de kleinste SDE projecten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….