Pas op de plaats voor extra bijstook biomassa in Eemshavencentrale

24 oktober 2019

RWE wil de inzet van biomassa in de Eemshaven kolencentrale verhogen. Momenteel wordt 15% van de kolen al vervangen door houtpellets. In de nabije toekomst wil RWE het percentage bijstook verhogen naar 30% en op langere termijn zelfs naar 100%. Immers, als het aan de regering ligt, dan mag er na 2029 geen steenkool meer worden gebruikt voor elektriciteitsproductie. Om de pakweg 1,5 miljard euro kostende installatie dan nog in bedrijf te houden, moet RWE dus omzien naar een alternatieve brandstof. Echter, vooralsnog moet RWE even pas op de plaats maken bij het verhogen van de bijstook van 15 naar 30%. De milieueffectrapportage (MER) die daarvoor nodig is, moet namelijk worden aangevuld. Dat adviseert de Commissie MER.  

Het rapport dat afgelopen zomer ter inzage is gelegd, beoordeelt de milieugevolgen aan de hand van de gemengde brandstof.  Dat levert volgens de commissie belangrijke informatie op, maar voor een goed oordeel moet ook worden gekeken wat de effecten zijn van sec de bijstook van extra biomassa. Ook wil de commissie meer informatie hebben over de gevolgen voor de stikstofuitstoot en neerslag van stikstof in natura 2000 gebieden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….