Overweldigende belangstelling voor SDE++-subsidie

06 december 2021

Vanaf begin oktober konden projectontwikkelaars subsidie aanvragen voor grootschalige opwek van duurzame energie en/of reductie van de CO2-uitstoot. De regering heeft 5 miljard euro beschikbaar gesteld voor die SDE++ najaar ronde 2021.  Inmiddels zijn de eerste globale resultaten bekend gemaakt. Opvallend is het totale bedrag dat is aangevraagd: 12 miljard, fors meer dan beschikbaar. In de afgelopen tien jaar visten er zowat elke keer wel weer een aantal projecten achter het net omdat het budget was uitgeput, maar 7 miljard euro overvragen is een noviteit. De overvraging is mede het gevolg van de uitbreiding van subsidiabele technieken. Voorheen draaide het uitsluitend om de opwek van duurzame energie, maar sinds 2020 is de regeling uitgebreid met technieken die aan de zijde van energiegebruikers de uitstoot verminderen. Volgens de Kamerbrief zijn door energiegebruikers maar liefst 40 projecten ingediend voor het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2. De ontwikkelaars van die projecten vragen in totaal 7,3 miljard euro aan subsidietoezeggingen in ruil voor 5,45 Mton CO2 reductie/jaar. Overigens betreft dat bedrag een maximum en is de benodigde steun voor deze projecten berekend bij een lagere marktprijs voor CO2-emissierechten dan de pakweg 80 EUR/ton op dit moment. Omdat de uit te betalen subsidie daalt als de marktprijzen hoog zijn, kan het heel wel zijn dat het budget slechts deels wordt benut. De Tweede Kamer ziet dat geld graag alsnog besteed aan de energietransitie. De regering wijst er echter op dat er in werkelijkheid al fors meer verplichtingen worden aangegaan dan het beschikbare budget. Er wordt namelijk al rekening gehouden met uitval van projecten en lagere volumes dan vergund. Tevens meldt de regering dat het gebruikelijke budget van 5 miljard euro per jaar, voor 2022 met 3 miljard euro wordt opgehoogd.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….