16 februari 2018

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer laten weten dat Nederland definitief afziet van de productie van schaliegas. Tegen de zomer publiceert de regering het zogeheten structuurplan ondergrond. Hoe om te gaan met schaliegas zou in dat plan geregeld worden, maar Wiebes ziet daar vanaf. Als gevolg van felle protesten hebben vorige regeringen het moment van toestaan van productie uitgesteld en Wiebes zet dat uitstel nu om in afstel. Afstel dat een volgende regering overigens wel weer ongedaan kan maken.

Aardgas wordt normaliter gewonnen uit zandsteenachtige aardlagen. De poriën in dat gesteente maken het mogelijk dat gas naar de put toe stroomt. Aardgas komt ook voor in gesteente met een slechte doorlaatbaarheid. Dat gas, aangeduid als schaliegas, kan worden gewonnen door meer putten te boren en chemicaliën in het gesteente te pompen waarmee de doorlaatbaarheid toeneemt.

Lange tijd hoopte de Nederlandse regering dat de teruglopende binnenlandse gasproductie deels kon worden opgevangen met schaliegas. Echter, kort nadat de eerste opsporingsvergunningen en concessies waren verleend, nam het verzet tegen deze vorm van gasproductie snel toe. De uitzending (2011) van de film Gasland over misstanden bij winning van schaliegas in Amerika, gaf het verzet vleugels. Verzekeringen van de regering dat de regels in Nederland veel strenger zijn dan in Amerika, mochten niet baten. Gasland toont het beeld van kraanwater dat in brand vliegt. Dat beeld laat zich niet eenvoudig uitwissen en minister Wiebes gaat dat ook niet proberen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….