Opzet geslaagd: veel subsidie naar zon-op-dak

22 april 2020

De productie van duurzame energie wordt vooral gestimuleerd met de zogeheten SDE+ subsidie. Daarbij worden budgetten toegekend aan projecten. De werkelijke uitbetalingen vallen meestal lager uit, bijvoorbeeld als marktprijzen voor de energie hoger uitpakken dan de prijzen waarop de toegekende subsidie was gebaseerd. In zulke gevallen blijft een deel van het budget onbenut. In de afgelopen jaren is dat onbenut budget opgelopen tot 2 miljard euro.

Omdat dit jaar de SDE+ vervangen wordt door een uitgebreidere versie, de SDE++, besloot de regering vorig jaar om het onbenutte budget in te zetten voor een allerlaatste ronde SDE+. Dat leverde de nodige kritiek op. Vooral ontwikkelaars van relatief kleine en sympathieke zon-op-dak projecten, vreesden massaal achter het net te vissen. In de SDE+ gaat beschikbaar budget namelijk eerst naar de goedkoopste vormen van energieopwekking en daar valt zon-op-dak niet onder. Dat steekt, omdat zon-op-dak, in tegensteling tot zonneweides, geen beslag legt op schaarse open ruimte. De regering had begrip voor de klachten en besloot het budget te verdubbelen.

Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend van de 4 miljard euro subsidieronde die afgelopen weken heeft plaatsgevonden. De conclusie is dat de opzet om zon-op-dak extra ruimte te geven, volledig is geslaagd. De regering meldt namelijk dat er in totaal 7.562 aanvragen zijn ingediend, waarvan maar liefst 7.335 zon-op-dak projecten. In totaal is voor 4,1 miljard euro subsidie aangevraagd, dus nagenoeg alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….