Opzegtermijn van één maand volstaat bij eeuwig stadsverwarmingscontract

29 juni 2020

Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch waarin een inwoner van de gemeente Tilburg op het punt van opzegtermijn gelijk krijgt. De inwoner had een bouwkavel gekocht met daarin de plicht om de woning aan te sluiten en aangesloten te houden op het net van de plaatselijke stadsverwarming, “een en ander met inachtneming van en overeenkomstig de bepalingen van de terzake geldende Algemene Voorwaarden Stadsverwarming”. Die verwijzing in de koopakte naar de algemene voorwaarden is essentieel, want die voorwaarden staan opzegging door klant en stadsverwarmingsbedrijf toe.

Pas jaren na de eerste poging tot opzeggen gaf het bedrijf dat toe, maar wel met de interpretatie dat de overeenkomst pas eindigt als de warmtelevering wordt afgesloten. Die redenering gaat er bij de rechter niet in, want dat zou het achteroverleunen door het stadsverwarmingsbedrijf belonen. Omdat de opzegging de facto op 14 januari 2015 plaatsvond, gebiedt de rechter dat de klant per 15 februari 2015 geen betalingen voor vastrecht meer verschuldigd is. Wel moet de klant betalen voor de kosten van de afsluiting.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….