Opsteker voor het klimaatakkoord: energiebedrijven doen mee

07 augustus 2019

Het regeerakkoord bevat een fraaie visie: belangenvertegenwoordigers, overheden en marktpartijen die werkelijk CO2-uitstoot kunnen reduceren, spreken samen af hoe ze dat aan gaan pakken. De werkelijkheid was weerbarstiger. Onderhandelingen duurden langer dan gepland en gingen gepaard met de nodige ruzies. Uiteindelijk heeft de regering in belangrijke mate de inhoud van het document gepresenteerd als het klimaatakkoord. Op zichzelf hoeft dat geen ramp te zijn, want als de deelnemers aan de onderhandelingen zich in de inhoud kunnen vinden, is toch sprake van een maatschappelijk akkoord. De kans daarop is deze week aanzienlijk toegenomen, want Energie Nederland, de belangenbehartiger van de energiebedrijven, heeft formeel de deelname aan het akkoord bevestigd.

Voor het halen van de beoogde 49 % CO2-reductie in 2030 is dat een flinke opsteker. De energiebedrijven dragen namelijk dubbele klimaatlasten. Niet alleen moet de CO2-uitstoot bij de productie van elektriciteit fors omlaag, ook moet de productie van (CO2-vrije) elektriciteit fors omhoog. Er is namelijk veel extra elektriciteit nodig om andere sectoren te helpen hun CO2-uitstoot te verlagen. Immers, automobilisten moeten over op elektrisch rijden, huizen moeten worden verwarmd met elektrische warmtepompen en de industrie gaat gasketels vervangen door elektrische boilers. Dat Energie Nederland zich dus wil binden aan de afspraken waarbij ze direct betrokken zijn, is cruciaal voor het welslagen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….