Opslag Duurzame Energie verdwijnt.

22 september 2022

Bijna tien jaar geleden werd de Wet Opslag Duurzame Energie van kracht. Qua heffingssystematiek kwam deze opslag (ODE) volledig overeen met de reeds sinds jaar en dag bestaande energiebelasting. Oppervlakkig beschouwd werden energiefacturen daardoor nodeloos ingewikkeld, maar het doel was het innen van geld ten behoeve van verduurzaming van de energievoorziening. Immers, belastinginkomsten gaan naar de schatkist, terwijl opslagen door het verantwoordelijke ministerie kunnen worden bestemd. De laatste jaren is er echter nogal geschoven met energiebelastingen en ODE, waardoor ze de facto steeds nauwer met elkaar verbonden raakten. Belangrijker nog, de roep om de energietransitie vanuit de algemene middelen te financieren nam toe. Dat vooral omdat elektrificatie nodig is voor verduurzaming, maar tevens gehinderd wordt door de hoge belastingdruk. Uit het Belastingplan 2023 blijkt dat de regering aan de oproep gehoor wil geven. De opslag gaat in 2023 naar nul en per 1/1/2024 wordt de hele wet ingetrokken. De verduurzaming via de SDE zal dan worden gefinancierd vanuit algemene middelen. Vanaf 2024 wordt ook een verschuiving van lasten voorzien. De belastingdruk op elektriciteit neemt dan geleidelijk af en op aardgas toe. Die toename komt vooral op het conto van jaarverbruik tussen 170.000 en 10 miljoen m3.  

Integraal overzicht tarieven en tariefmutaties energiebelasting (in 2023 prijzen)

Bron: Memorie van Toelichting


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….